Detail nemovitosti

Objekt s pozemky, Příbram

Exkluzivně nabízíme k prodeji areál, soubor lukrativních pozemků v samotném centru města Příbram. Součástí pozemků je hlavní stavba, která je aktuálně využívána jakožto vzdělávací objekt. Velký potenciál využití zejména pro účely sociálních a zdravotnických služeb a zařízení (alzheimer centrum) či vzdělávání.

Cena:

45.000.000 Kč

Lokalita:

Dispozice:

Zastavěná plocha:

Rádi Vám poradíme

Zaujala Vás tato nemovitost? Neváhejte nás kontaktovat.

Předmětem prodeje je soubor lukrativních pozemků v samotném centru města Příbram. Jedná se o areál tvořen souborem 3 parcel, hlavní stavbou a budovami garáží. Celková výměra souboru pozemků určených k prodeji činí 9.637 m². Jde o rovinaté zasíťované pozemky ideálního tvaru.

Výčet parcel k prodeji dle KN
  • Parcelní č. 1008 včetně stavby č. p. 240 (objekt občanské vybavenosti), k. ú.: Příbram [735426], obec Příbram, LV 4985 o výměře 4.030 m², zastavěná plocha a nádvoří
  • Parcelní č. 1009, k. ú: Příbram [735426], obec Příbram, LV 4985 o výměře 4.556 m², zahrada
  • Parcelní č. 1010, k. ú: Příbram [735426], obec Příbram, LV 4985 o výměře 1.051 m², sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha
Hlavní budova areálu

Součástí pozemků určených k prodeji je stavba, hlavní budova, která je aktuálně využívána jakožto vzdělávací objekt – sídlí zde univerzita, Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, VŠZaSP sv. Alžbety a taktéž instituce Charita Příbram. Objekt disponuje 3 nadzemními podlažími a suterénem. V suterénu se nachází technické místnosti a prostory vhodné jako menší sklady. V jednotlivých podlažích objektu jsou aktuálně koncipovány kancelářské prostory a prostory vhodné k administrativním účelům, učebny, přednášecí sály, sociální místnosti. Ve třetím podlaží je k dispozici krásný prostor využívaný v současné době jako aula s křišťálovými lustry (ideální pro společenské příležitosti), ve třetím podlaží se nachází také kotelna. Jednotlivá podlaží jsou propojena dominantním ozdobným schodištěm.

Nosná konstrukce hlavní budovy je zděná, dominantou objektu je průčelí s věží. Střecha je valbová. Povrchy podlah tvoří dlažba (chodby a sociální místnosti), linoleum, parkety (aula) a koberce. Vnitřní prostory jsou omítnuty, převážně bílou barvou. Vnější fasáda zahrnuje historicky dochované slohové elementy neorenesance, propracované římsy spojené sloupy či ostění oken. Okna a většina dveří je dřevěná. V objektu není osazen výtah. Budova je napojena na rozvod elektrické energie, veřejný vodovod a kanalizaci, zemní plyn, internet. Vytápění je zajištěno plynovými kotli v budově. Mezi nedávné významnější opravy patří oprava vnější fasády v průčelí v roce 2015, výměna plynových kotlů v roce 2013, nátěry oken v letech 2014 až 2016. S ohledem na aktuální stavebně technický stav budovy je nutná oprava částí střechy a odvlhčení sklepních prostor, dále oprava cihelného oplocení areálu a oprava vnější fasády (mimo průčelí).

Dle KN je budova označena jakožto objekt občanské vybavenosti.

Areál

Kromě hlavního objektu se nachází v oploceném areálu budovy garáží a stavba krytu civilní obrany. Parkování je možné na parkovišti přímo před jižním vchodem do hlavní budovy a taktéž na parkovištích severovýchodně a severozápadně od budovy.

Dle územního plánu se areál nachází v území s funkčním využitím definovaným jako plochy občanského vybavení – veřejné vybavení.

Areál nabízí velký potenciál využití zejména pro účely sociálních a zdravotnických služeb a zařízení (alzheimer centrum) či vzdělávání. Případně taktéž developerskou přestavbu na bytový dům a následný rozprodej na bytové jednotky.

Okolní zástavba je převážně tvořena areálem základní školy, rezidenční a částečně i komerční zástavbou, na sever od nemovitosti se nachází areál kostela sv. Kříže. V okolí se nachází veškeré prvky občanské vybavenosti i dostatek zeleně a parků.

 

Shape

Máte dotaz k nemovitosti?